Listopad 2010

tonutí

23. listopadu 2010 v 15:03 | admin |  Plíce a jejich nemoci

Tonutí


intubace

22. listopadu 2010 v 19:13 | admin |  Plíce a jejich nemoci

Intubace


transplatace srdce

22. listopadu 2010 v 17:57 | admin |  Srdce a jeho nemoci
Proč je potřeba trasplatovat srdce?
Vaše srdce nefunguje řádně a lékaři vám sdělili, že k další léčbě Vašeho onemocnění je potřebná transplantace srdce. Mnoho pacientů doufá v šanci transplantace a těší se na ni, ale je přirozené, že tato naděje se mísí s obavami. Transplantace je však v současnosti nejlepším způsobem nápravy zdravotního stavu u pacientů s konečným stadiem selhání srdce. Každý den v týdnu, na celém světě, umožní transplantace srdce stovkám vážně nemocných lidí mít šanci slušného a aktivního života.

První vločka za chvíli spadne a kdy spadnu já?

21. listopadu 2010 v 8:23 | admin
Předpovídají že by mělo začít sněžit ale z toho mám obrovské obavy. Když nasněží a potom to roztaje tak je kluzko. Všude je led a toho se bojím nejvíc at si sníh zůstane na horách kam patří. Tady si ho můžou užívat všichni kdo milují zimní sporty to je můj názor

Fibrilace síní a fibrilace komor rozdíly

20. listopadu 2010 v 15:11 | admin |  Srdce a jeho nemoci
Co je fibrilace síní? Fibrilace síní je jeden z mnoha druhů srdečních arytmií, jejímž podkladem je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích. To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, ztrátu jejich čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i rychlý převod vzruchů na srdeční komory, což má za následek rychlou a nepravidelnou srdeční akci

defibrilator videa

20. listopadu 2010 v 13:41 | admin |  Srdce a jeho nemoci


tlukot srdce

19. listopadu 2010 v 22:59 | admin |  Srdce a jeho nemoci
Srdeční infarkt

19. listopadu 2010 v 18:41 | admin |  Srdce a jeho nemoci

Infarkt myokardu
srdce

19. listopadu 2010 v 15:46 | admin |  Srdce a jeho nemoci

Srdce
ECG EKG

18. listopadu 2010 v 17:03 | admin |  Srdce a jeho nemoci
1 z lékařských prostředků na vyšetření našeho srdce
Elektrokardiografie
ecg princip


EKG je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu. Na rozdíl od CNS, vykazuje práce srdce daleko větší synchronicitu a periodicitu. Signál se šíří z myokardu poměrně snadno všemi směry do celého těla, aniž by byl výrazněji zeslabován. EKG signál proto můžeme zaznamenat v poměrně velké amplitudě (jednotky až desítky mV) prakticky na libovolném místě tělesného povrchu.

Tachykardie

18. listopadu 2010 v 16:25 | admin |  Srdce a jeho nemoci

Tachykardie je zvýšená tepová frekvence. Jedná se kompenzační reakci srdce na různé podněty. Jako patologický jev ji hodnotíme, pokud je neúměrná situaci (většinou v klidu). Opakem tachykardie je bradykardie - snížená tepová frekvence.Defibrilace

18. listopadu 2010 v 15:51 | admin |  Srdce a jeho nemoci

Co je to defibrilace?Ačkoliv krevní oběh může být po určitou dobu udržován a okysličován srdeční masáží a umělým dýcháním, jediným účinným způsobem, jak obnovit normální srdeční rytmus, je defibrilace přiložením dvou širokých elektrod na hrudník postiženého a dodáním elektrického výboje.
defibrilace

Srdeční zástava

18. listopadu 2010 v 14:39 | admin |  Srdce a jeho nemoci
Co udělat, když někdo v mém okolí má srdeční zástavu? A co to slovo znamená?
Co je to srdeční zástava?

Srdeční zástava představuje kompletní ztrátu mechanické funkce srdce. Srdce se přestane pravidelně stahovat, obvykle jako důsledek abnormálního srdečního rytmu, zvaného komorová fibrilace. Srdeční zástava se obvykle projeví jako náhlá ztráta vědomí (kolaps) postiženého, který nemá hmatný puls a nedýchá. Okamžitá srdeční masáž a umělé dýchání jsou nezbytné až do příjezdu zdravotnické záchranné služby

prostředky CPR

18. listopadu 2010 v 13:57 | admin |  Srdce a jeho nemoci
Co může zachránit náš život, když srdce přestane bít?

Vítejte na mé stránce o zdraví a hlavně srdci

18. listopadu 2010 v 12:13 | admin
vítám vás na této stránce zabývající se zdravím a srdcem. Doufám že se vám tu bude líbit a budete se tu vracet
cpr